Inspectievluchten door HeliFlight

Inspectie vanuit de lucht

Er zijn allerlei reden waarom er een inspectievlucht moet worden uitgevoerd. Het kan zijn om bepaalde installaties te controleren na de opbouw, voordat deze in productie gaat. Ook komt het vaak voor dat er tijdens of na natuurrampen inspecties moeten plaatsvinden. Daarbij staan er overal technische installaties die een bepaalde hoogte hebben. Of op een moeilijk bereikbare plaats staan. In die gevallen is de helikopter het ideale middel om van bovenaf de gewenste situatie of installatie te inspecteren.

Controle tijdens en na calamiteiten

Tijdens perioden van langdurige droogte worden natuurgebieden gecontroleerd op de gevolgen van de droogte. In geval van bos- of heidebranden voeren de instanties tijdens en achteraf inspectievluchten uit. Dit kan zijn om brandhaarden te controleren of te ontdekken. Als er een overstroming plaatsvindt dan is de helikopter onmisbaar in het inspecteren van de getroffen gebieden. In Nederland hebben we niet zo vaak te maken met grote rampen. Maar een inspectievlucht kan ook nodig zijn als er bijvoorbeeld een grote brand woedt in een bedrijf dat chemicaliën verwerkt.

Inspectievlucht uitvoeren?

Moeten er windmolens of een hoogspanningsleiding worden geïnspecteerd? Bestel dan een inspectievlucht bij ons zodat een ervaren piloot u dichtbij de plaatsen brengt waar u zelf niet makkelijk bij kunt. Daarbij maken wij gebruik van stabiele helikopters zodat de kist tijdens de inspectie rustig genoeg is voor metingen. Neem contact met ons op voor een reservering en de mogelijkheden.

Voorbeelden inspectievlucht

  • Schade inspecteren na een natuurramp

  • Gewassen controleren tijdens droogte

  • Controle van hoogspanningsmasten

  • Inspecteren van moeilijk bereikbare plaatsen

  • Resultaten vanuit de lucht bekijken

  • Windmolens controleren

Inspectievlucht boeken