Ja, tenzij anders aangegeven. Onze schriftelijke offertes en opdrachtbevestigingen zijn wel excl. btw.